0

วิวหน้าบ้าน

บริเวณด้านหน้าบ้านภูโอบหันไปทางทิศตะวันออก ที่จะได้รับแสงแดดสีทองอ่อน ๆ ในทุก ๆ เช้า ที่สาดส่องผ่านต้นไม้ลงมายังสนามหญ้าหน้าบ้าน และมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาสลัดได
ที่จะมีหมอกยามเช้าปกคลุมภูเขาสลัดไดในทุก ๆ เช้า

บ้านภูโอบ โฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาบ้านภูโอบ โฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาบ้านภูโอบ โฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาบ้านภูโอบ โฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาบ้านภูโอบ โฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาบ้านภูโอบ โฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาบ้านภูโอบ โฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา